Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο: Ακόμα και μετά από απόφαση δικαστηρίου, το κράτος αρνείται να με εγγράψει στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Κερύνειας

Η πόλη και το λιμάνι της Κερύνειας. Φωτογραφία www.ethnos.gr

Του Ανδρέα Σ. Αγγελίδη*

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

Ως βουλευτής κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ως μέλος ευρύτερα του πολιτικού κόσμου της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και ως απλός πολίτης, υποστήριξα σταθερά και επίμονα με δηλώσεις και άρθρα την άποψη ότι λύση του προβλήματος της παράνομης εισβολής, κατοχής, εποικισμού και διαίρεσης της χώρας μας, χωρίς δικαίωση των πολιτών της πόλης και επαρχίας της Κερύνειας, δεν θα ήταν ούτε δίκαιη αλλά ούτε λειτουργική ή βιώσιμη.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής αντίληψης μου, έχοντας και κάποιες νομικές γνώσεις ή εμπειρίες περί του ατομικού δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης και της ελεύθερης επιλογής τόπου διαμονής, ζήτησα πριν από οκτώ έτη με νομική θεμελίωση τη Σύμβαση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και το Σύνταγμα μας, όπως, εγκριθεί η διαγραφή του ονόματος μου από τον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Έγκωμης και να περιληφθεί στον αντίστοιχο κατάλογο του Δήμου Κερύνειας. Ο λόγος πολύ απλός, να μπορώ διά της ψήφου μου, να συμμετέχω στις πολιτειακές και δημοτικές εκλογές ως εγγεγραμμένος εκλογέας Δήμου Κερύνειας, έχοντας τις συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις περί τα δικαιώματα των κατοίκων, της υπό κατοχή επαρχίας Κερύνειας.

Το αίτημα απορρίφθηκε μετά από πάροδο αρκετού χρόνου, οπότε τον Δεκέμβριο του 2013 καταχώρησα Προσφυγή (αρ.6499/13) με αίτημα να κριθεί μη νόμιμη και να ακυρωθεί η απόρριψη του αιτήματός μου.

Το Δικαστήριο στις 27/4/17 αποδέχθηκε την προσφυγή και ακύρωσε την απόρριψη αυτή οπότε, η διοίκηση κατά το Σύνταγμα, εβαρύνετο με την υποχρέωση να προβεί σε επανεξέταση για ενεργό συμμόρφωση, προς το δεδικασμένο. Αντί της αποδοχής του αιτήματος, υπήρξε νέα απόρριψη. Η απάντηση αυτή εμφανίστηκε πρόσφατα με καθυστέρηση, σε σχέση με τη δικαστική απόφαση, πέραν των 15 μηνών! Ουσιαστικά επικαλέστηκε τον ίδιο ως και τότε λόγο.

Σε σχέση με το να μην επιτρέπουν οι κατακτητές την ελεύθερη εγκατάσταση στην Κερύνεια και γενικά σε όλη την υπό παράνομη κατοχή περιοχή, είναι νομίζω πιο τραγικό να προβάλλονται οι ακόλουθοι «λόγοι» απόρριψης:

(α) «Η συνήθης διαμονή σας, ως προκύπτει και από τα στοιχεία σας στο Σύστημα Αρχείου Πληθυσμού, είναι στην οδό ΧΧΧΧ, στην Έγκωμη».

(β) «Δεν είστε εκτοπισθείς από οποιαδήποτε κατεχόμενη περιοχή της Δημοκρατίας και ειδικότερα από τον Δήμο Κερύνειας».

(γ) «Η πρόθεση σας για εγκατάσταση στην Κερύνεια, κατά το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης και το κοινοτικό κεκτημένο, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη καθότι, λόγω της έκρυθμης κατάστασης μετά την τούρκικη εισβολή και κατοχή, το Κοινοτικό Κεκτημένο δεν εφαρμόζεται στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές».

(δ) «Η τιμητική διάκριση της ανακήρυξής σας ως επίτιμου δημότη Κερύνειας, παρ’ ότι τιμητική απόφαση, με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος, δεν σας παρέχει το δικαίωμα διαφορετικής μεταχείρισης απέναντι στον Νόμο».

Το να μας στερεί η Τουρκία ως παράνομος εισβολέας, την ελεύθερη εγκατάσταση στην Κερύνεια, αντίθετα στο κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο δεν ισχύει στην υπό κατοχή περιοχή λόγω της Τουρκίας, δεν είναι λόγος να επικροτεί την παρανομία αυτή, το νόμιμο μας κράτος. Η μη εφαρμογή και/ή η μη αναγνώριση από την κατοχική Τουρκία του κοινοτικού κεκτημένου δεν επιβάλλει στο κράτος να μην εγκρίνει ή να απαγορεύσει τέτοιο αίτημα. Η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορεί να παρακολουθεί ή να ανέχεται την τουρκική παρανομία και είναι ακατανόητα αυθαίρετα το να απαγορεύει ή να μην αποδέχεται την άσκηση του δικαιώματος τούτου που συντρέχει υπέρ κάθε ενδιαφερόμενου Ευρωπαίου πολίτη έστω και εάν δεν ήταν κάτοικος ή δεν ήταν πρόσφυγας από την Κερύνεια. Το ότι βρίσκεται η πόλη της Κερύνειας υπό κατοχή, είναι το παράνομο. Συνεπώς δεν μπορεί να αποτελεί η τουρκική παρανομία λόγο για μη αναγνώριση από την Κυπριακή Δημοκρατία του δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή τόπου κατοικίας.

Ένα προηγούμενο μετά από δικαστική ακυρωτική απόφαση, με πολιτικές και νομικές προεκτάσεις ή μηνύματα προς τρίτους, που θα είναι καταστρεπτικές. Ομοιάζει η πολιτική αυτή ακόμη και για τέτοιο απλό αίτημα ως μορφή εγκατάλειψης της διεκδίκησης απελευθέρωσης της Κερύνειας και όλων των κατεχομένων περιοχών από το νόμιμο κράτος μας γιατί, τελούν υπό παράνομη κατοχή. Τούτο, παρά την 4η Διακρατική Προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά της Τουρκίας και παρά τις αρχές και αξίες του δικαίου της ΕΕ.

Αφού το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι συνταγματικές πρόνοιες που αναπτύχθηκαν επί δικαστηρίω και οδήγησαν στην ακυρωτική απόφαση της αρχικής απόφασης δεν έγιναν σεβαστές, δεν θεωρώ αναγκαίο να αποταθώ εκ νέου στη δικαστική εξουσία. Εγείρω όμως το θέμα ενώπιόν σας, γιατί η Κερύνεια υπάρχει και δεν τη διέγραψε η παράνομη κατοχή. Ευελπιστώ δε πως το ίδιο ισχύει, γενικότερα, και για την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία.

*Δικηγόρος.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.