Είναι ώρα να (ξανα)μιλήσουν οι δημότες! Να σταματήσουν όλοι οι υποψήφιοι δημοτικοί άρχοντες να βλέπουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν αρένα για κομματικό ρουσφέτι και αντιπαροχή…

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ

Mπήκαμε στις τελευταίες θερινές διακοπές της παρούσας θητείας των δημοτικών αρχών. Ή, μήπως, δεν είναι οι τελευταίες; Η θητεία λήγει τον Δεκέμβρη, είναι όμως αβέβαιη η διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών. Η πιθανή αναβολή τους δεν θα οφείλεται τόσο στη μη ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τα διαχειριστικά και οικονομικά οφέλη από την ταυτόχρονη διεξαγωγή τους μαζί με τις ευρωεκλογές αλλά περισσότερο στο πόσο έτοιμα είναι τα μεγάλα κόμματα να προβάλουν πρόσωπα, θέσεις και προγράμματα με ρεαλιστικά καλές εκλογικές προοπτικές, όχι άσχετα με αναζητούμενες συμμαχίες για τις προεδρικές εκλογές…

Προσβλέποντας, λοιπόν, στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη θέλουμε να είναι λειτουργική, αποτελεσματική και ποιοτική, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και του τόπου. Στο μεταξύ θα ΄πρεπε να είχε ήδη διευρυνθεί η συνεργασία των δήμων που αναμένεται να συνενωθούν προκειμένου να καταγραφούν θέματα που κατά προτεραιότητα θα απασχολήσουν (αρμοδιότητες, προσωπικό, ποικίλες συνεργίες). Η αποσπασματική συνεργασία δεν αρκεί…

Μια πόλη είναι στην πράξη έξυπνη, είναι και υγιής είναι και πράσινη, όταν η τοπική αρχή, πέρα από τη χρήση της ορολογίας, υλοποιεί καλές και λειτουργικές ιδέες, σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, επικοινωνεί ουσιαστικά με τους δημότες της και εφαρμόζει ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου/διασφάλισης ποιότητας καλύπτοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Ο κάθε Δήμος χρειάζεται ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης που θα υπηρετεί όλους αυτούς τους στόχους μαζί κι όχι αποσπασματικά ή παράλληλα. Τέτοιες πρακτικές εφαρμόζονται αποτελεσματικά στον διεθνή χώρο, σε μεγάλους και μικρούς δήμους. Στην Κύπρο δεν είναι τα μεγέθη που φταίνε, είναι η ανεπαρκής κατανόηση και, εν πολλοίς, η απουσία οράματος.

Είναι ανεξήγητη η μη εφαρμογή σε μερικές περιπτώσεις της πρόνοιας του περί Δήμων Νόμου (άρθρο 45) για τη δυνατότητα του Δημοτικού Συμβουλίου να ορίσει και μη εκλελεγμένα άτομα ως (πλήρη) μέλη επιτροπών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές δημοτικές ομάδες (λόγω φόρτου εργασίας), η εμπειρία όμως δείχνει πως και οι μεγαλύτερες ομάδες δεν διαθέτουν σε όλες τις θεματικές συμβούλους με την απαιτούμενη γνώση (ή, και ενδιαφέρον!).

Κάθε σύγχρονος οργανισμός πρέπει να χρησιμοποιεί δείκτες ποιότητας. Ο εσωτερικός έλεγχος με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών πρέπει να εφαρμόζεται σε συσχετισμό και με την εκτίμηση κινδύνου, όχι μόνο για οικονομικά θέματα όπου, ούτως ή άλλως, υπάρχει σε κάποια μορφή. Νοείται ότι υπάρχουν καταγραμμένες διαδικασίες, αρχειοθέτηση στοιχείων και τήρηση αρχείων, τεκμηριωμένη και στη βάση επάρκειας ανάθεση ρόλων (και με πρόνοια αντικατάστασης όταν χρειαστεί), συνεχής εκπαίδευση, διαχείριση παραπόνων και εισηγήσεων, σύστημα εντοπισμού αστοχιών, προώθηση διορθωτικών ενεργειών και επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς τους, εφαρμογή προληπτικών ενεργειών, εσωτερική επικοινωνία κατά τμήμα/ομάδα, συναντήσεις διοίκησης…

Πόσο αποτελεσματικά και έγκαιρα ανταποκρίνονται οι Δήμοι σε παράπονα, εισηγήσεις, υπομνήσεις ή και θετικά σχόλια των πολιτών; Παρά τις προσπάθειες που γίνονται, όπου και όπως γίνονται, οι δημότες δεν φαίνονται ικανοποιημένοι, ανεξάρτητα αν και οι ίδιοι δεν τηρούν πάντα τις δικές τους υποχρεώσεις. Ένας λογικός (και μετρήσιμος) στόχος θα ήταν η μείωση των παραπόνων και η αύξηση των εισηγήσεων και των θετικών σχολίων. Μόνη η μείωση των παραπόνων δεν σημαίνει κατ΄ανάγκη  ικανοποίηση αφού μπορεί και να είναι δηλωτική τής απογοήτευσης των πολιτών, που ούτε για παράπονα δεν απευθύνονται πια στον δήμο τους!

Ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς οι περίοικοι για προγραμματιζόμενες γειτονικές τους αναπτύξεις; Μια τέτοια υποχρέωση απορρέει από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη συνθήκη του Aarhus που προβλέπει για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στη συνδιαμόρφωση, με τις τοπικές αρχές, των αποφάσεων που τους αφορούν. Τι είδους τοπική θα ήταν σε αντίθετη περίπτωση η «αυτο»διοίκηση; Τελικά έχουμε την κάθε λογής οχληρία, την ηχορρύπανση, τις εκπομπές, την ανεξέλεγκτη στάθμευση και τη συνακόλουθη υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής! Ενθαρρύνεται η παρακολούθηση των συνεδριάσεων από τους δημότες, με αυτονόητη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα; Ακόμα και με συνεχιζόμενη την εφαρμογή μέτρων κατά της πανδημίας, η τεχνολογία προσφέρει τις λύσεις… Αναρτώνται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα η ημερήσια διάταξη και τα πρακτικά των συνεδριάσεων; Πέρα από αυτό, τι γίνεται με υφιστάμενες «αδειούχες» δραστηριότητες που στην πορεία άλλαξαν προσανατολισμό και ταλαιπωρούν τους περιοίκους συνεργούντος και του κατακερματισμού αρμοδιοτήτων σε απρόθυμα «αρμόδια» τμήματα; Kαλά πέρασαν με τα μέτρα για τον κορωνοϊό οι γείτονες, είναι όμως οι πανδημίες η τελευταία τους ελπίδα για να διασφαλίσουν τα στοιχειώδη;

H «επιλογή» που προσφέρεται κατά την αδειοδότηση αναπτύξεων να πληρώνει ο αιτητής για τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης που δεν μπορεί να εξασφαλίσει, είναι  αδόκιμη και δεν αποτελεί λύση. Μπορεί τελικά τα έσοδα να αξιοποιούνται, μέσω ειδικού ταμείου, για δημιουργία χώρων στάθμευσης κάπου αλλού, το πρόβλημα όμως που δημιουργεί η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή (πιθανόν οικιστική) παραμένει άλυτο.

Και οι χώροι πρασίνου; H εξαγορά από τον επενδυτή τής από τον νόμο αναλογούσας για δημόσιο πράσινο έκτασης όταν αυτή είναι μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα (δηλ. όσο ένα οικόπεδο!) συχνά εμποδίζουν την εξασφάλιση στοιχειώδους δημόσιου πρασίνου στις γειτονιές της πόλης. Αν δυσκολεύονται οι δήμοι, μπορούν οι κάτοικοι να αναλάβουν την ευθύνη διαχείρισης.

Είναι και άλλα πολλά τα θέματα… H προεκλογική των προεδρικών περίοδος έχει από καιρό αρχίσει (μάλλον δεν είχε σταματήσει). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όμως, είναι σαν να παίζει στη Β΄ Εθνική… Ό,τι και να γίνει, καλό είναι να θυμηθούμε όσα πολλά αποτελούν προκλήσεις για την παραπέρα πορεία της… Και να σταματήσουν όλοι οι υποψήφιοι δημοτικοί άρχοντες να βλέπουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν αρένα για κομματικό ρουσφέτι και αντιπαροχή…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *