Ενεργειακή Αγορά της ΕΕ το 2018: Ο τομέας της αγοράς αερίου είναι πιο προχωρημένος από αυτόν του ηλεκτρισμού

A view of a power plant outside Nottingham, Britain, 26 January 2018. The Uk's reliance on imported electricity from Europe is said to place Britain in a precarious situation with regard to disruptions in supply, price hikes or rationing of capacity from our current EU neighbours in future. EPA-EFE/ANDY RAIN

Του Σπύρου Πετούση

Το όραμα για τη μελλοντική αγορά ενέργειας εντός της ΕΕ περιλαμβάνει την ανάπτυξη αγορών ηλεκτρισμού και αερίου, δύο τομέων που κινούνται παράλληλα μέχρι τώρα. Ο τομέας της αγοράς αερίου είναι πιο προχωρημένος από αυτόν του ηλεκτρισμού, λόγω της ύπαρξης διασυνοριακών αγωγών αερίου, σε αντίθεση με την απροθυμία των χωρών για ηλεκτρική σύνδεση που θεωρούσαν το άνοιγμά τους ως παραβίαση της κυριαρχίας τους.

Η ενοποίηση των δύο αυτών τομέων είναι απαραίτητη λόγω της αλληλεξάρτησης και σύνδεσής τους με την ύπαρξη έργων Power-to-gas (ηλεκτρόλυση για παραγωγή υδρογόνου) και της νέας νομοθετικής μεταρρύθμισης στον σχεδιασμό της αγοράς αερίου. Οι δύο τομείς χρειάζονται κοινούς κανόνες λειτουργίας για το εμπόριο και την αλληλοεπίδρασή τους, κάτι που έχει επιτευχθεί με τη δημιουργία κωδικών δικτύων του ηλεκτρισμού και του αερίου.

Ο ηλεκτρισμός και το αέριο αλληλοσυμπληρώνονται, γιατί στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια η χρήση ανανεώσιμων πηγών από τα δίκτυα μεταφοράς/διανομής επαρκεί 50% της ενέργειας, με το υπόλοιπο να συμπληρώνεται από το αέριο. Συνεπώς το αέριο δεν μπορεί να θεωρείται μόνο ως καύσιμο-γέφυρα στις ανανεώσιμες πηγές αλλά μαζί με τη χρήση του ως ανανεώσιμο αέριο (βιοαέριο) και Power-to-gas.

Η ρύθμιση της αγοράς αερίου προϋποθέτει την αφαίρεση εμποδίων, όπως επιβολή φόρων, προστίμων για μείωση των λειτουργικών εξόδων και υποστήριξη των επενδύσεων, όχι υπό τη μορφή επιχορήγησης. Για την αγορά ηλεκτρισμού χρειάζεται η κατασκευή νέων δικτύων μεταφοράς/διανομής, ενώ το δίκτυο αγωγών αερίου ήδη λειτουργεί πολύ καλά. Σύμφωνα με τον επικεφαλής διοικητή της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, κύριο Borchardt, στο έτος 2018 θα συνεχίσει η ανάκλαση/σκέψη για την ετοιμασία νομοθετικής πρότασης της αγοράς αερίου, ενώ για τον ηλεκτρισμό θα μπει σε εφαρμογή το μεγάλο νομοθετικό πλαίσιο για καθαρή ενέργεια. Η πρόταση για την ετοιμασία νομοθετικής ρύθμισης της αγοράς αερίου περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

  • Καθρεπτισμό από τη νομοθετική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού, όπου θα περισυλλεγούν στοιχεία τα οποία είναι σχετικά με την αγορά αερίου, κυρίως θεσμικά, όπως η ύπαρξη διαχειριστή διανομής, το λιανικό εμπόριο και η προστασία του καταναλωτή.
  • Ανάπτυξη της τεχνολογίας Power-to-gas: ηλεκτρόλυση νερού για παραγωγή υδρογόνου το οποίο διοχετεύεται στους αγωγούς αερίου. Μέχρι τώρα υπάρχει πιλοτική χρήση μερικών MW, ενώ στον ορίζοντα του 2030 θα είναι της τάξης GW, όπου θα χρειάζεται η αφαίρεση εμποδίων, η εισαγωγή κινήτρων για εφαρμογή της τεχνολογίας στη βιομηχανία και η διευκόλυνση των επενδύσεων.
  • Ανάπτυξη/μετάβαση από φυσικό αέριο σε ανανεώσιμο αέριο (βιοαέριο) ούτως ώστε να υπάρχει αειφορία μετά το 2030. Για την επίτευξη των πιο πάνω θα πρέπει να αντιμετωπισθούν οι πιο κάτω τρεις προκλήσεις:
  1. Εφαρμογή των κωδικών δικτύου αερίου που έχουν ήδη θεσπισθεί με νόμο και υπάρχει ομάδα παρακολούθησης της εφαρμογής.
  2. Εργασία προετοιμασίας νομοθετικής ρύθμισης του σωστού σχεδιασμού αγοράς αερίου εναρμονισμένη με την αγορά ηλεκτρισμού, με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων.
  3. Ψηφιοποίηση των αγορών ηλεκτρισμού και αερίου για βέλτιστη λειτουργία των δικτύων, διαχείριση δεδομένων με σύνδεση στο επιχειρηματικό μοντέλο λιανικής αγοράς.

Τέλος για την ενεργειακή μετάβαση, το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα θα πρέπει να βασίζεται στις υποδομές αγωγών αερίου συν την αποθήκευση ενέργειας, ούτως ώστε μαζί με τα ηλεκτρικά δίκτυα να αποτελέσουν ένα υβριδικό/διπλό σύστημα για αειφόρα, ασφαλή και φθηνή ενέργεια. Η νέα νομοθετική πρόταση αγοράς αερίου αναμένεται να υλοποιηθεί το 2020 μετά την εκλογή νέου Ευρωκοινοβουλίου και Επιτρόπου.

*Εγκεκριμένος διευθυντής EurIng, CEngFIET, CMgrFCMI

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.