Οι θέσεις των Οικολόγων για το Κυπριακό και οι δύο επιλογές για τις Προεδρικές του 2017

FILE PHOTO. Στιγμιότυπο από τη συνάντηση που είχαν τον περασμένο Απρίλιο οι ηγέτες των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου/ ΚΥΠΕ.

Αυτούσιο παρατίθεται το  κείμενο των θέσεων για το Κυπριακό που συμφωνήθηκε μεταξύ του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και του υποψήφιου Προέδρου κ. Νικόλα Παπαδόπουλου. Επί του ίδιου κειμένου αναμένεται η τοποθέτηση Γ. Λιλλήκα.

Η συζήτηση επί των υπολοίπων πυλώνων των προτάσεων του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών (οικονομία – κοινωνία – θεσμοί – περιβάλλον) συνεχίζεται και με τους δύο υποψηφίους.

Αύριο Κυριακή πραγματοποιείται Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιηθεί δημοσκόπηση ανάμεσα στα μέλη του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. 

Βασικές αρχές

Το Κυπριακό είναι κυρίως πρόβλημα εισβολής, κατοχής και καταπάτησης των αρχών του Ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Δεν είναι πρόβλημα που δημιούργησαν οι εθνικές ή θρησκευτικές διαφορές ανάμεσα στις κοινότητες και τις ομάδες του πληθυσμού των Κυπρίων. Λύση του Κυπριακού μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο όταν οδηγεί σε  άρση της αδικίας, επαναφορά της φυσικής τάξης πραγμάτων και στο σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες. Οι πρόνοιες του σχεδίου λύσης του Κυπριακού πρέπει να είναι μεν βιώσιμες και λειτουργικές, αλλά πρέπει επίσης να είναι σύννομες και συμβατές με τις πιο πάνω αξίες και κανόνες.

Επιθυμούμε τη σύντομη λύση του Κυπριακού προβλήματος μέσω ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Δεν θεωρούμε ότι η συνέχιση της παρούσας κατάστασης είναι προς το συμφέρον του Κυπριακού λαού. Οι βασικές αρχές για τη λύση του Κυπριακού είναι:

 • Κύριο στοιχείο της λύσης του Κυπριακού πρέπει να είναι το ενιαίο του Κυπριακού χώρου, του λαού, της κοινωνίας, της οικονομίας κ.ο.κ. Η λύση πρέπει να προνοεί ένα κράτος, με μία και μοναδική διεθνή προσωπικότητα, μία και αδιαίρετη κυριαρχία, ένα λαό και μία ιθαγένεια, μία ενιαία οικονομία, κοινωνία και οικοσύστημα, δίκαιη εκπροσώπηση των εθνικών κοινοτήτων στα συλλογικά όργανα διοίκησης σε ένα κράτος δικαίου και σύστημα δικαιοσύνης βασισμένο στις Ευρωπαϊκές αρχές και τους μηχανισμούς ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχεία απαραίτητα για την κατοχύρωση της βιωσιμότητας οποιασδήποτε λύσης.
 • Ο γεωγραφικός διαχωρισμός των Κυπρίων με βάση την καταγωγή ή τη θρησκεία, δεν μπορεί να στηρίξει μια ειρηνική προοπτική για την Κύπρο και την περιοχή και συνεπώς δεν πρόκειται να εξυπηρετήσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των Ελληνοκύπριων και των Τουρκοκύπριων αλλά μόνο τα σχέδια της Τουρκίας. Στη βάση αυτή η ύπαρξη εσωτερικών συνόρων ουσιαστικά νομιμοποιεί τα δεδομένα της κατοχής του εποικισμού και της διαίρεσης και ως εκ τούτου καθιστά τη λύση μη βιώσιμη και μη λειτουργική.
 • Η αποχώρηση των Τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων είναι απαραίτητο να γίνει πριν από την εφαρμογή της συμφωνημένης λύσης. Επιβάλλεται η κατάργηση όλων των ξένων εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και των Βρετανικών Βάσεων.
 • Λυδία λίθος της λύσης του Κυπριακού αποτελεί η κατοχύρωση του δικαιώματος όλων των προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες τους. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είναι απαραβίαστο. Το λεγόμενο δικαίωμα των σημερινών χρηστών των περιουσιών δεν μπορεί να μπει στην ίδια μοίρα με το δικαίωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη.
 • Ο εποικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Ως θέμα αρχής λοιπόν κανένας Τούρκος έποικος δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί πριν από τη λύση του Κυπριακού ή μέσα από τις πρόνοιες της συμφωνίας. Απαιτούμε τη μη συμμετοχή των εποίκων στη διαδικασία λύσης του Κυπριακού (π.χ. δημοψήφισμα).

Συνεπώς ο σεβασμός των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων των Κυπρίων πολιτών, η αξιοπρέπεια, η κοινωνική δικαιοσύνη, η ανεξαρτησία και η κατάργηση κάθε ξένης επέμβασης, πρέπει να είναι τα κύρια και απαραβίαστα στοιχεία της λύσης του Κυπριακού προβλήματος.

Τι προτείνουμε

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω καταθέτουμε τις πιο κάτω συγκεκριμένες εισηγήσεις:

 • Καθορισμός βασικών παραμέτρων λύσης του Κυπριακού (κόκκινες γραμμές) μέσω διαδικασίας λαϊκής συμμετοχής, όπου θα δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Πρόταξη του θέματος της στρατιωτικής κατοχής και των εποίκων. Διεθνής κινητοποίηση για άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Απόρριψη του αιτήματος των Τούρκων για απόδοση των τεσσάρων ελευθεριών για τους Τούρκους πολίτες.
 • Επανεξέταση των συγκλίσεων στις διάφορες πτυχές του Κυπριακού στη βάση συλλογικών αποφάσεων και με τη βοήθεια ειδικών συνταγματολόγων, με στόχο την ανατροπή των διχοτομικών δεδομένων των συνομιλιών. Απόρριψη της λογικής των εκβιαστικών χρονοδιαγραμμάτων και της επιδιαιτησίας.
 • Εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με στόχο τη δημοκρατική τροποποίηση του Συντάγματος, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο αποκλεισμός της παρθενογένεσης (συντακτική συνέλευση).
 • Ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τεχνικό επίπεδο στις συνομιλίες για να ελέγχεται η συμβατότητα των προτάσεων με το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό κεκτημένο (Ευρωπαϊκή λύση).
 • Πρόταξη της πρότασης για το λιμάνι της Αμμοχώστου, επανεγκατάσταση των νόμιμων κατοίκων στην πόλη και οικολογική ανοικοδόμηση (πράσινη Αμμόχωστος).
 • Να μελετηθούν τα δικαστικά μέτρα μέσω του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και άλλα διεθνή δικαστήρια. Άσκηση veto στην αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης Τουρκίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την υλοποίηση των όρων της υφιστάμενης συμφωνίας. Προσφυγή στα Ηνωμένα Έθνη για καταδίκη του εποικισμού από την Τουρκία.
 • Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών μηχανισμών για την άσκηση πίεσης κατά της Τουρκίας. Άσκηση του δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) σε όλα τα κεφάλαια της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.
 • Αναβάθμιση της παρέμβασης της Κύπρου στη διαδικασία των Ευρω-Τουρκικών σχέσεων (π.χ. τελωνειακή ένωση) και πρόταξη στοιχείων της λύσης του Κυπριακού (π.χ. αποχώρηση στρατευμάτων, τερματισμός του εποικισμού και της πώλησης Ελληνοκυπριακών περιουσιών) ως προϋποθέσεις για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία.
 • Προώθηση της πρότασης για απευθείας διαπραγμάτευση Κύπρου – Τουρκίας. Πρόσκληση σε διεθνείς οργανισμούς και προσωπικότητες να αναλάβουν ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας – Τουρκίας.
 • Αξιοποίηση των νέων γεωστρατηγικών δεδομένων (ενέργεια, φυσικό αέριο) για τη συγκρότηση ισχυρών πολιτικοστρατιωτικών συμμαχιών με χώρες της περιοχής, προς ανατροπή του αρνητικού ισοζυγίου δυνάμεων.
 • Υποστήριξη των αγώνων των Τουρκοκυπρίων για απεγκλωβισμό από τον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό έλεγχο της Τουρκίας.
 • Διεθνής Διάσκεψη με συμμετοχή των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και διακριτή παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και μόνο αφού υπάρξει συμφωνία σε όλα τα θέματα, ακόμα κι αυτό της ασφάλειας / εγγυήσεων, ή σύγκλιση σε βαθμό συμφωνίας.

Για ενίσχυση της θέσης της η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει:

 • Να αντιμετωπιστούν οι προσπάθειες πολιτικής αναβάθμισης του παράνομου καθεστώτος π.χ. απόρριψη του κανονισμού για το εμπόριο κλπ.
 • Να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης των προσπαθειών τερματισμού της παράνομης οικοδομικής ανάπτυξης των Ελληνοκυπριακών περιουσιών, της μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από την Τουρκία, της αναγνώρισης των παράνομων πανεπιστημίων των κατεχομένων κ.ο.κ.
 • Να καταγγελθεί η πολιτική εθνικού ξεκαθαρίσματος των εγκλωβισμένων. Μέτρα στήριξης και επανεγκατάστασης των νόμιμων κατοίκων στην Καρπασία και στα Μαρωνίτικα χωριά (συμφωνία της Γ’ Βιέννης).
 • Να προωθηθούν οι προτάσεις για απαγκίστρωση των στρατιωτικών δυνάμεων π.χ. στην εντός των τειχών Λευκωσία και να προωθηθεί το άνοιγμα των οδοφραγμάτων στην Τηλλυρία και την Αθηένου.
 • Να παρθούν μέτρα για τον τερματισμό της περιβαλλοντικής καταστροφής στα κατεχόμενα και ιδιαίτερα στον Πενταδάκτυλο και την Καρπασία.
 • Να καταγγελθεί η πολιτιστική καταστροφή των μνημείων στα κατεχόμενα. Να προωθηθούν σχέδια και προγράμματα αναβίωσης των μνημείων.
 • Να καταγγελθεί το σχέδιο δημιουργίας πυρηνικού σταθμού στο Άκκιουγιου απέναντι από την Κύπρο και προώθηση προγράμματος μέτρων αποτροπής της υλοποίησης των έργων.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της θέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβάλλεται η συστράτευση όλων των δυνάμεων του Κυπριακού λαού. Προς αυτή την κατεύθυνση η νέος πρόεδρος πρέπει:

 • Να ενισχύσει την Υπηρεσία Αποδήμων και την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα.
 • Να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της φερεγγυότητας των προσφύγων μέσω της ενίσχυσης του Φορέα Ίσης Κατανομής Βαρών και της επίσπευσης και ενίσχυσης των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης των προσφύγων χωρίς διακρίσεις (π.χ. εκ μητρογονίας πρόσφυγες).
 • Να υιοθετήσει προτάσεις όπως η μεταφορά δικαιωμάτων ανάπτυξης από τα κατεχόμενα ή εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης για την απώλεια χρήσης από την Κυβέρνηση.
 • Να ενισχύσει οικονομικά τα προσφυγικά σωματεία, δήμους και κοινότητες.
 • Να ενισχύσει τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου, με την επαναφορά της πλήρους σύνθεσης και με την υιοθέτηση κανονισμού λειτουργίας, την συγκρότηση δεξαμενών σκέψης και παραγωγής πολιτικών προτάσεων. Καθορισμός μηχανισμού δεσμευτικών αποφάσεων για τον διαπραγματευτή.
 • Να προτείνει στο Εθνικό Συμβούλιο να καθορίσει διαπραγματευτή για το Κυπριακό που θα αντικαταστήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις συνομιλίες.
 • Να καταρτίσει σχεδιασμό αντιμετώπισης των νομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Να προωθήσει συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσει η ροή των αιτήσεων Ελληνοκύπριων ιδιοκτητών γης στην επιτροπή αποζημιώσεων των κατεχομένων.
 • Να στηρίξει τις ευάλωτες περιοχές που γειτνιάζουν με την κατοχική γραμμή με προγράμματα εγκατάστασης νέων ζευγαριών και ειδικό καθεστώς κινήτρων.
 • Να εφαρμόσει δυναμική δημογραφική πολιτική με γενναία μέτρα ενίσχυσης της τεκνογονίας.
 • Να ενισχύσει την Εθνική Φρουρά. Στρατηγικός σχεδιασμός με έμφαση την αεροναυτική άμυνα και ασφάλεια.
 • Να δημιουργήσει / ενισχύσει στρατιωτικές συμμαχίες με την Ελλάδα και γειτονικές χώρες, παροχή διευκολύνσεων και μόνιμη παρουσία φιλικών αεροναυτικών δυνάμεων.

Ελευθερία και ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξουν χωρίς δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τον πολιτισμό, το περιβάλλον. Στόχος μας είναι μέσα από τη λύση του Κυπριακού προβλήματος να επιτυγχάνεται η οικοδόμηση μιας ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας με αξιοπρέπεια και σεβασμό στον Άνθρωπο και τα Δικαιώματά του!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *