Μαθηματικά Τουρκικής Αποτυχίας

Επίδειξη από καταδρομείς της Εθνικής Φρουράς στο πλαίσιο της απονομής των πράσινων μπερέ. Πηγή: ΓΕΕΦ

Του ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΥΡΟΥ

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ μας άρθρο προτείνει να στοχαστούμε και να λογαριάσουμε, με κανόνες τουρκικών μαθηματικών υπολογισμών ισχύος, την ΕΩΣ ΤΩΡΑ – μέχρι και σήμερα Αύγουστο μήνα του έτους 2021 – αποτυχία, αδυναμία και ανικανότητα της Τουρκίας να εκπληρώσει τον τεθέντα από το 1956 στρατηγικό της στόχο για «Επανάκτηση της Κύπρου». Προσωρινό ερώτημα:

ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ, άραγε, η καταφανώς δυνατότερη και πολεμικά αποφασιστικότερη στην αταλάντευτη προώθηση της στρατηγικής της, η Τουρκία, ΔΕΝ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕ 65 χρόνια μέχρι σήμερα να νομιμοποιήσει διεθνώς τον δικό της έλεγχο εφ’ ολοκλήρου της Κύπρου και να καταστήσει Εκλιπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως το επιχείρησε και ενόπλως το 1964 και το 1974;

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ προτείνεται να εξιχνιαστεί με τους κανόνες της τουρκικής στρατηγικής νοοτροπίας. Με τις τουρκικές μαθηματικές εξισώσεις Ισχύος:

– ΤΙΣ ΕΙΧΕ ταξινομήσει λεπτομερώς από το 2001 στο βιβλίο του «Στρατηγικό Βάθος» ο τότε στρατηγικός μέντορας του Ερντογάν και των από το επόμενο έτος εν εξουσία στην Άγκυρα Ισλαμιστών, καθηγητής, μετέπειτα Υπουργός Εξωτερικών και εν συνεχεία διατελέσας και Πρωθυπουργός τους, ο Αχμέτ Νταβούτογλου. Ο οποίος, μάλιστα, από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του, τον Πατέρα της Στρατηγικής και του Πολιτικού Ρεαλισμού, τον Θουκυδίδη μνημονεύει και επικαλείται.

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ το εν προκειμένω ερώτημα, για την εξαγωγή χρήσιμων ίσως συμπερασμάτων, απευθύνεται πρωτίστως σε όσους ήδη έχουν μελετήσει επαρκώς,

(α) το «Στρατηγικό Βάθος» του Νταβούτογλου,

(β) την Θουκυδίδου Ξυγγραφή  και

(γ) από έγκυρες τουρκικές πηγές, τις διαδοχικές τακτικές που υλοποίησε το τουρκικό κράτος από το 1956 έως σήμερα, 2021 στην Κύπρο.

– ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ: Αφ’ ότου υιοθέτησε τη «Στρατηγική Νιχάτ Ερίμ» 1956 και το Επιτελικό Σχέδιο «Επανάκτησης Κύπρου» 1957 του Γραφείου Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας, βάσει του οποίου συγκροτήθηκε και έδρασε στην αγγλοκρατούμενη Κύπρο και μετά τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου 1959, ο στρατιωτικός βραχίονας του τουρκικού κράτους ονόματι ΤΜΤ, έως τον συνεχιζόμενο επί 48ο ήδη έτος απ’ το 1974 Αττίλα εισβολέα – κατακτητή των σκλαβωμένων ελληνικών εδαφών της μισής Κύπρου σήμερα.

ΟΣΟΙ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ αυτών των γνώσεων, ίσως έχουν πολλές χρήσιμες απόψεις. Αλλά, εκ των πραγμάτων, δεν είναι προς αυτούς που απευθύνονται τα ερωτήματα των τουρκικής στρατηγικής νοοτροπίας μαθηματικών.

Δ Η Λ Α Δ Η : Ως υπόθεση εργασίας αυτοβούλως τουρκίζοντας, από Τούρκους στρατηγιστές θα ακούσουμε, για να μελετήσουμε, το δικό τους βασανιστικό ερώτημα:

«ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ οι Τούρκοι της πολύ δυνατότερης από τους ηττημένους το 1974 Έλληνες Τουρκίας, χώρας θωπευόμενης κιόλας ανέκαθεν από τις μεγάλες δυνάμεις με πρώτες των Αγγλο-Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, ανενόχλητης και ατιμώρητης, από τον ΟΗΕ και όλους τους άλλους διεθνείς οργανισμούς για όσα πέτυχε το 1974 και διαπράττει έκτοτε στην Κύπρο, γιατί ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΑΜΕ έως σήμερα, Αύγουστο του 2021, τον στρατηγικό μας στόχο στην Κύπρο που θέσαμε από το 1956 κι έκτοτε τον υπηρετούμε αταλάντευτα, με όλες ανεξαιρέτως έκτοτε τις τουρκικές μας κυβερνήσεις;»

«ΕΜΕΙΣ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ, με τόσους πολλούς, αλλεπάλληλους, προστιθέμενους και πολλαπλασιαζόμενους συντελεστές υπέρτερης ΙΣΧΥΟΣ, εκείνους που με μαθηματική ακρίβεια ανέδειξε με επιστημονική στρατηγική ο δικός μας Νταβούτογλου από το 2001 στο βιβλίο του και τους οποίους επί 19 συναπτά έτη (2002-2021) ισλαμικής εξουσίας Ερντογάν ενδυναμώνουμε, ΓΙΑΤΙ αποτύχαμε, γιατί δεν κατορθώσαμε ακόμη τον στρατηγικό μας στόχο στη λιλιπούτεια Κύπρο;»

«ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ποιές δικές μας ανεπάρκειες, ποιές απέναντί μας δυνατότερες δυνάμεις, ποιές συνθήκες και συγκυρίες, ποιές πολιτικές των ανίσχυρων και ηττημένων Ελλήνων αντιπάλων μας και των άλλων διεθνώς δρώντων στην Κύπρο, ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ έως σήμερα 2021 την επίτευξη του τουρκικού μας στόχου;»…

Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η :

Στην τουρκική στρατηγική η μαθηματική εξίσωση Ισχύος που ανέλυσε ο Νταβούτογλου, τρεις έχει ως καθοριστικούς παράγοντες και πολλαπλασιαστές τουρκικής ισχύος.

  1. Στρατηγική Νοοτροπία (Σ.Ν.)
  2. Στρατηγικό Σχεδιασμό (Σ.Σ.)
  3. Πολιτική Βούληση (Π.Β.).

Και οι τρεις αναφέρονται στους υποκειμενικούς παράγοντες: Τα προσόντα, την ικανότητα, την αξιοσύνη και την προθυμία των κυβερνώντων ηγετών. Για την πρόσκτηση της αναγκαίας ΙΣΧΥΟΣ και αποφαστιστικότητας και επιδεξιότητας προς επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων. Και οι τρεις ορίζονται ως πολλαπλασιαστές των αντικειμενικών παραγόντων που συγκροτούν δύο ομάδες συναριθμούμενων προσθετικά βάσεων ισχύος.

– 1η ΟΜΑΔΑ: Τα Σταθερά Δεδομένα (Σ.Δ.) είναι, προστιθέμενα:

Η Ιστορία (Ιστ.), η Γεωγραφία (Γ.), ο Πληθυσμός (Πλ.) και ο Πολιτισμός (Πολ.).

– 2η ΟΜΑΔΑ: Τα Δυναμικά Δεδομένα (Δ.Δ.), περιλαμβάνει, προστιθέμενες:

Την Οικονομική Ικανότητα (Ο.Ι.), την Τεχνολογική Ικανότητα (Τ.Ι.) και την Στρατιωτική Ικανότητα (Σ.Ι.).

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ εξίσωση Νταβούτογλου ορίζει ως πολλαπλασιαστή όλων των προστιθέμενων μεταξύ τους Σταθερών και Δυναμικών Δεδομένων τα προσόντα ΗΓΕΣΙΑΣ: Δηλαδή την στρατηγική νοοτροπία (Σ.Ν.), τον στρατηγικό σχεδιασμό (Σ.Σ.) και την πολιτική βούληση (Π.Β.):

ΙΣΧΥΣ = (Σ.Δ.+Δ.Δ.) x (Σ.Ν. x Σ.Σ. x Π.Β.).

Και αναλυτικότερα:

ΙΣΧΥΣ = {(Ιστ.+Γ.+Πλ.+Πολ.) + (Ο.Ι.+Τ.Ι.+Σ.Ι.)} x (Σ.Ν.xΣ.Σ.xΠ.Β.).

(Από το «Στρατηγικό Βάθος» σελ. 48 στην ελληνική μετάφραση των εκδόσεων «Ποιότητα» 2010).

ΠΟΙΟΙ, λοιπόν, από τους τουρκικούς συντελεστές ισχύος υστέρησαν τόσο ώστε ίσαμε σήμερα να αποτυγχάνει η Τουρκία στην Κύπρο;

ΑΥΤΟ είναι το πρώτο τουρκικό βασανιστικό ερώτημα.

ΔΕΥΤΕΡΟ, στη διαλεκτική των πραγμάτων κι όσων συμβαίνουν, αναφέρεται βεβαίως στους αντίπαλους της Τουρκίας στην Κύπρο, ελληνικούς συντελεστές Αποτρεπτικής Ισχύος.

ΑΥΤΟΥΣ που η στρατηγική επιστήμη ορίζει ως εσωτερικούς αφενός και εξωτερικούς αφετέρου Συντελεστές Ελληνικής Ισχύος. Όπως η ίδια η Τουρκία τους βιώνει: Ως Δυνάμεις Αποτροπής της δικής της ισχύος. Δυνάμεις που ΑΠΕΤΡΕΨΑΝ έως τώρα τις δικές της στρατηγικές επιδιώξεις.

ΠΡΙΝ ΕΙΚΟΣΙ χρόνια, το 2001 που ο Νταβούτογλου εξέδωσε το «Στρατηγικό Βάθος» του, ένα χρόνο πριν ανέλθουν στην εξουσία οι Ισλαμιστές του Ερντογάν του και εκκινήσει η ήδη 19χρονη παντοδύναμη νεο-σουλτανική μονοκρατορία του, τότε λοιπόν ο σχεδιαστής της Νεο-οθωμανικής Στρατηγικής στο βιβλίο του, μετρούσε την τότε Τουρκία ως Παλαιστή Βαρέων Βαρών, έναντι της Μεσαίων Βαρών Ελλάδος (σελ. 236).

– Τι θα έγραφε σήμερα, μετά από 20 ετών αποτυχία του… παλαιστή βαρέων βαρών, ο Νταβούτογλου;

ΠΡΙΝ ΔΥΟΜΙΣΗ χιλιάδες χρόνια στο Ε-89 της Ξυγγραφής του ο Θουκυδίδης έγραψε τον «Απόλυτο Νόμο» που εκφώνησαν στον Μηλίων Διάλογο οι τα πλείονα ορεγόμενοι αδίστακτοι και αλαζόνες Αθηναίοι ιμπεριαλιστές, εισβολείς και σφαγείς των άτυχων κατοίκων της νήσου Μήλου:

«Ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύνατος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του». Εντελώς… προσωρινό. Διότι:

ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ όμως κεφάλαιά του ο Θουκυδίδης ανέδειξε πώς η αποτελεσματική Αντιστασιακή Στρατηγική του Συρακούσιου Έρμωνος Ερμοκράτη προκάλεσε στην Σικελική Εκστρατεία των Αθηναίων Ιμπεριαλιστών την πανωλεθρία τους: «Κατὰ πάντα γὰρ πάντως νικηθέντες…πανωλεθρίᾳ δὴ τὸ λεγόμενον» (Η-87)…

ΑΥΤΑ ΙΣΩΣ τα τουρκικά μαθηματικά προσφέρονται, λοιπόν, στους ικανότερους μελετητές οι οποίοι έχουν προσβάσεις στις Ηγεσίες Λευκωσίας και Αθηνών, πειστικά να τα προτείνουν για μια πιό ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ελληνική στρατηγική απέναντι στην αποτυχημένη Τουρκία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *