Μυαλά σε διαρκές αδιέξοδο, αδιέξοδα παράγουν…

Του ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΗ σαφήνεια είχε προβλεφθεί και με ευκρίνεια διατυπωθεί, από τον καιρό που οι σημερινοί πολιτικοί και κομματικοί ηγέτες ήσαν κατά σαράντα τέσσερα έτη νεαρότεροι στην ηλικία τους και κανένας τους δεν ήταν καν τότε ηγέτης, ότι:

Read More