Μαθηματικά Τουρκικής Αποτυχίας

Του ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ μας άρθρο προτείνει να στοχαστούμε και να λογαριάσουμε, με κανόνες τουρκικών μαθηματικών υπολογισμών ισχύος, την ΕΩΣ ΤΩΡΑ – μέχρι και σήμερα Αύγουστο μήνα του έτους 2021 – αποτυχία, αδυναμία και ανικανότητα της Τουρκίας να εκπληρώσει τον τεθέντα από το 1956 στρατηγικό της στόχο για «Επανάκτηση της Κύπρου». Προσωρινό ερώτημα:

Read More