Οι κατοχικοί «αυθορμητισμοί» είναι χρήσιμοι γιατί μας θυμίζουν τι ακριβώς συμβαίνει σε συνθήκες διαρκούσας κατοχής…

Του Κυριάκου Τσιμίλλη Η απαγόρευση των κατοχικών αρχών για την πραγματοποίηση του εσπερινού στο Άγιο Μάμα στην κατεχόμενη Μόρφου δικαιολογημένα εξόργισε αλλά δεν θα΄πρεπε να εκπλήσσει. Η κατοχή έχει τους δικούς της  στόχους και προτεραιότητες, τους δικούς της τρόπoυς και …ιδιοτροπίες  – κατοχή είναι αυτή. Το καθεστώς που τη διαχειρίζεται και την εκφράζει αναζητεί και […]

Read More