Επιβάλλεται η αναδιαμόρφωση της στρατηγικής μας με ανάληψη πρωτοβουλιών που θα θέτουν την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της

Του Γιαννάκη Ομήρου Η πειρατική συμπεριφορά της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει επισκιάσει τις προοπτικές οποιωνδήποτε διαδικασιών για λύση του Κυπριακού. Η σημερινή αμηχανία και ασάφεια σε ό,τι αφορά τις επιβαλλόμενες κινήσεις στο Κυπριακό επιβάλλουν μια αναδρομή στο τι ακολούθησε την απόρριψη του Σχεδίου Ανάν το 2004. 

Read More