Ο γεωπολιτικός ρόλος της Κύπρου στην περιοχή και η ανησυχία από τις ασκήσεις με το Ισραήλ

Του Άριστου Αριστοτέλους Η αμυντική διπλωματία και γενικά η συνομολόγηση συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας με άλλες χώρες είναι ένα θετικό στοιχείο για την ασφάλεια και την υπόσταση  της Κύπρου, καθώς και για το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει σε ειρηνικές δραστηριότητες και ανθρωπιστικές αποστολές στην περιοχή αν αξιοποιηθούν σωστά. Όταν όμως ξεπερνούν κάποια όρια  και […]

Read More