Μεσόγειος, ελάχιστα πριν την Τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα

Του ΡΟΥΝΤΙ ΡΙΝΑΛΝΤΙ Ως τα σήμερα δεν έχει ανακαλυφθεί στον νέο κόσμο καμιά Μεσόγειος, όπως εκείνη που υπάρχει στην Ευρώπη, Ασία και Αφρική… J. Acosta, «Φυσική Ιστορία των Ινδιών», 1558, σ. 94 (αναφέρεται στο βιβλίο του Fernand Braudel «Μεσόγειος», Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1993)

Read More