Οι Τούρκοι δρουν με συγκροτημένη επεκτατική πολιτική και οι Έλληνες χωρίς συνέπεια στην υπεράσπιση των δικαίων τους

Του ΠΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Οι αναφορές και οι εισηγήσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις δυο εκθέσεις του για την Κύπρο προς το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν προέκυψαν από το πουθενά. Είναι αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονότων και συμπεριφορών που στοιχειοθετούν την πορεία προς τη διχοτόμηση του νησιού.

Read More