Αντιπρόεδρος, Βοηθός Πρόεδρος… Κόμματα και υποψήφιοι υπόσχονται  πράγματα τα οποία γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα προσκρούσουν στις πολιτικές των Βρυξελλών ή  καταθέτουν ριζοσπαστικές προτάσεις οι οποίες εν γνώσει τους είναι ανεφάρμοστες.

Του ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ Ένα ιδιαίτερου χαρακτήρα ζήτημα, το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν οι διάφορες κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το γεγονός ότι το 80% και πλέον των αποφάσεων που ρυθμίζουν τη ζωή στις χώρες τους συνιστούν αποφάσεις των Βρυξελλών.

Read More