Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: «Γράμμα στον Αντώνη Οικονόμου»-  μια προσπάθεια να ιδωθεί η ελληνική επανάσταση από μια οπτική γωνία διαφορετική από αυτήν που μας παρουσιάζει η συμβατική-παραδοσιακή ιστοριογραφία

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Διακόσια χρόνια από την επανάσταση του 1821, διακόσια χρόνια ελεύθερου εθνικού βίου. Η χρονιά τελειώνει και δεν έχουν γίνει και σπουδαία πράγματα.

Read More