Αριθμοί και κοινωνικός ιστός και ανάγκη ολοκληρωμένης πρότασης

Του ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ Εάν θα έπρεπε κάποιος να αξιολογήσει τις μεγαλύτερες κοινωνικές παροχές στα χρόνια της λειτουργίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960 έως σήμερα θεωρώ ότι  χωρίς κόπο θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τρείς είναι οι κορυφαίες.  Η καθιέρωση των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΓΕΣΥ και του θεσμού της  αυτόματης Τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Read More