«Παρά να σου βγει το όνομα…!» Η φήμη μιας χώρας είναι ο καθρέφτης που δείχνει τις πλευρές του συλλογικού μας εαυτού

Του Κώστα Βενιζέλου «Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα» λέγανε οι παλιοί και ξέρανε. Η εικόνα, η φήμη, η αξιοπιστία, είναι ό,τι πιο πολύτιμο για έναν άνθρωπο, για μία επιχείρηση για μία χώρα. Ποιες είναι όμως αυτές οι εικόνες; Πώς διαμορφώνονται; Ποιος τις διαμορφώνει, με ποια εργαλεία και ποιες λογικές; Ποιος μπορεί […]

Read More