Δημόσια υγιεία και ατομικές ελευθερίες

Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Όταν εκδηλώθηκε η πανδημία και διεφάνη από τις πρώτες εβδομάδες η σοβαρότητα της υγιειονομικής κρίσης αρκετοί διανοητές από κορυφαία πανεπιστήμια προέβλεψαν ότι ο αναπτυγμένος κόσμος θα οδηγείτο σε μια κατάσταση πραγμάτων με λιγότερη ευμάρεια και λιγότερες ελευθερίες.

Read More