Οι «χαρούμενοι» πολιτογραφέντες θέλουν να προσφέρουν στη νέα πατρίδα! Ισχύει το γνωστό «ποιητικό» πως αναγνωρίζεται η προσφορά και κατατίθεται εισφορά

Του ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Οι υπόγειες διαδρομές του χρήματος είναι προβλεπτές γιατί προβλεπτοί είναι και αυτοί που πρωταγωνιστούν. Δεν αλλάζουν ούτε μεθόδους, ούτε και τη διαδρομή.

Read More