Τα διαβατήρια και η νέα Διακρατική Προσφυγή: Δεν είναι μόνο ένα απλό νομικό δικαίωμα η καταφυγή στο ΕΔΑΔ. Κύρια και παράλληλα αποτελεί το δόρυ, για κάθε περαιτέρω νόμιμη διεκδίκηση

Του ΑΝΔΡΕΑ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ Η απόφαση για αφαίρεση των διαβατηρίων 14 Τουρκοκυπρίων αποτελούσε εκπλήρωση ενός καθήκοντος νομιμότητας που όφειλε το Κράτος, γιατί και οι 14 ως «αξιωματούχοι» του ψευδοκράτους

Read More