Πέρα από τον κουρνιαχτό των ερειπίων…

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ Περάσαμε τον αιφνιαδιασμό και το πρώτο σοκ, περάσαμε (αλλά δεν ξεπεράσαμε) τον έντονο θυμό, επενδύσαμε χρόνο συνομιλώντας με ειδικούς για να διαμορφώσουμε τεκμηριωμένες απόψεις για την καλύτερη διακπεραίωση της πορείας προς τον (κατά τα άλλα) αδιαμφισβήτητο στόχο της επαναφοράς των παράνομα κατεδαφισμένων διατηρητέων οικοδομών.

Read More