Από το Εικοσιένα στο Εικοσιδυό μας…

Του ΛΑΖΑΡΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΥ Ε Κ Α Τ Ο Ν  χρόνια φέτος από τη Μικρασιατική μας Καταστροφή του 1922. Το «μας» αναγκαίο για τον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας των όπου γης Ελληνίδων και Ελλήνων, του σύνολου Ελληνισμού, εντός και εκτός κρατικών ορίων προς τους οποίους απευθύνεται η αρθρογραφία μας.

Read More