Τα Δείπνα, οι εκπλήξεις και τα φοβικά σύνδρομα της Λευκωσίας: Τι λέγεται πριν από τις συνάξεις αυτές δεν έχει σημασία

Του Κώστα Βενιζέλου Τα δείπνα του Προέδρου Αναστασιάδη με τον κατοχικό ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί κρύβουν εκπλήξεις. Από Δείπνο προέκυψαν εξελίξεις στο Κυπριακό που οδήγησαν σε Πενταμερείς Διασκέψεις. Και στις προηγούμενες κοινωνικού χαρακτήρα συνάξεις οι προοπτικές ήταν χαμηλών προσδοκιών, ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά.

Read More