Για ποιο… Διαπραγματευτικό Κεκτημένο θρηνούν οδυρόμενοι;

Του ΛΑΖΑΡΟΥ Α.  ΜΑΥΡΟΥ ΑΦΡΟΝΩΣ ολοφύρονται δημοσίως, στριγγλίζουν και μοιρολογούν, γιατί… ξηλώνεται, λένε, το ούτω καλούμενο Διαπραγματευτικό Κεκτημένο των λεγόμενων «διακοινοτικών» συνομιλιών.

Read More