Ενδυνάμωση  κρατικής υπόστασης Κυπριακής Δημοκρατίας και κρατικής υπόστασης της Ελληνικής Δημοκρατίας και όλων των εσωτερικών και εξωτερικών Συντελεστών Πανεθνικής Ισχύος κατέναντι της Τουρκίας

Του ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ εκπνέοντος 2018 η σημαντικότερη μας επιτυχία είναι η αποτυχία τους να «λύσουν» το Κυπριακό:

Read More