Ειρήνην Χριστιανικήν (1917-2017-…):  Ό,τι ο κόσμος επεπόθησεν είναι μία ειρήνη αληθής και πραγματική

Του Πέτρου Παπαπολυβίου Ο σημερινός τίτλος και το άρθρο μας είναι αντιγραφή του πρωτοσέλιδου κύριου άρθρου του χριστουγεννιάτικου φύλλου μιας από τις μεγαλύτερες κυπριακές εφημερίδες, της λευκωσιάτικης «Φωνής της Κύπρου», πριν από ακριβώς εκατό χρόνια, στις 23 Δεκεμβρίου / 5 Ιανουαρίου 1917. 

Read More