Η «εξαφάνιση» της ουδόλως εκλιπούσας (δεν μας έμεινε και οτιδήποτε άλλο!) Κυπριακής Δημοκρατίας τείνει να εμπεδωθεί με τη δική μας ανοχή…

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ Τον λογαριασμό τον χάσαμε και μακάρι να ήταν μόνο αυτό που χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Read More