Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, τα προβλήματα που υπάρχουν και οι προτεινόμενες λύσεις

Του Παναγιώτη Περσιάνη Σύμφωνα με τον συγκριτολόγο Ανδρέα Καζαμία, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις είναι δυο ειδών, α) διορθωτικές ή ρεφορμιστικές (ορολογία του Andre Gorz) και β) ριζοσπαστικές ή δομικές. Οι πρώτες ξεκινούν από την παραδοχή ότι τα προβλήματα στην εκπαίδευση (χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις των μαθητών, αντικοινωνική συμπεριφορά) οφείλονται κυρίως σε δυσαρμονίες (απηρχαιωμένα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα […]

Read More