Κυπριακό: Το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Του Ανδρέα Σ. Αγγελίδη Προφανώς η ελευθερία στη διακίνηση και εγκατάσταση είναι εκ των βασικών ατομικών δικαιωμάτων που προστατεύει το Σύνταγμα μας όπως και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει ως κοινοτικό δίκαιο και ευρωπαϊκό κεκτημένο, το δικαίωμα αυτό υπέρ όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και υπέρ […]

Read More