Εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ: Αποστρατικοποίηση και στρατιωτικός έλεγχος της Κύπρου από την Τουρκία

Του Φοίβου Κλόκκαρη Μια σύντομη ιστορική αναδρομή επί του θέματος, είναι αναγκαία. Δεκαετία του 1950: Συντάσσεται η Τουρκική στρατηγική για την Κύπροεπι κυβερνήσεως Μεντερές, με κύριους άξονες, όπως καταγράφονται στις εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ (1956): –   Η Κύπρος, είναι ζωτικός χώρος για την ασφάλεια της Τουρκίας, και πρέπει να «αποδοθεί» σ’ αυτήν αν αποχωρήσουν οι Άγγλοι. […]

Read More