Το κράτος που αρχικά δεν αγαπήθηκε: Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε το ισχυρότερο όπλο επιβίωσής μας

Του ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το κράτος μας, το όχημά μας το οποίο συνέβαλε στην επιβίωσή μας από το 1960 και εντεύθεν. Αρχικά υπήρχε έντονη καχυποψία για τις συμφωνίες και στη συνέχεια το μόρφωμα που προέκυψε δεν είχε οπαδούς. Δεν το αγάπησε κανένας, δεν το πίστεψε κανείς.

Read More