14 χρόνια μετά την ένταξη στην ΕΕ: Η δυσανάλογα μεγαλύτερη τιμωρία που επιβλήθηκε και τα αμαρτήματα των Κυπρίων

Του Ανδρέα Θεοφάνους Όταν η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ στις 4 Ιουλίου 1990 υπήρχε τεράστιος ενθουσιασμός και μεγάλες προσδοκίες. Στο πολιτικό πεδίο υπήρχε η πεποίθηση ότι το αξιακό σύστημα της ΕΕ καθώς και το διεθνές της εκτόπισμα θα συνέβαλλαν σε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Παράλληλα εθεωρείτο ότι η συμμετοχή στην […]

Read More