Στον Ακάμα μπορεί, ακόμα, να προωθηθεί μια άλλη ανάπτυξη που δεν θα εξαντλεί τις «πρώτες ύλες», τη μοναδική ομορφιά και την πολύμορφη ιδιαιτερότητα της περιοχής!

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ Δεν είμαστε αμάθητοι από οικονομικές κρίσεις είτε αυτές προέρχονταν, κατά κύριο λόγο, από εξωτερικούς παράγοντες είτε καθαρά από παράγοντες ενδογενείς.

Read More