Κύριος κίνδυνος είναι η εμμονή της Τουρκίας να δημιουργήσει, με λύση ή χωρίς λύση, συνθήκες διηνεκούς ελέγχου της Κύπρου

Του ΓΕΩΡΓΟΥ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗ Καυτό προβλέπεται το Φθινόπωρο όχι λόγω μετεωρολογικής πρόβλεψης αλλά λόγω Κυπριακού. Πολλά τα μηνύματα αναθέρμανσης της διαπραγματευτικής προσπάθειας.

Read More