Ιστορία και μυθοπλασία

Της ΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (*)  Yπάρχει μυθιστόρημα που δεν έχει σχέση με την ιστορία; Με την προϋπόθεση ότι αντιλαμβανόμαστε την έννοια της ιστορίας με ευρύτητα και όχι ως διαδοχή π.χ. πολέμων και ηγεμόνων, η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική, είτε έχουμε να κρίνουμε μυθιστορήματα στα οποία ο χρόνος της υπόθεσης δηλώνεται καθαρά, είτε όχι.

Read More