Φυλλομετρώντας αρχεία και αναμνήσεις… Πώς και δεν βγαίνει εύκολα το επιθυμητό αποτέλεσμα, πώς και ήταν μόνο μικρά τα βήματα προς τον στόχο και το όραμα;

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ Είναι συχνές οι αναζητήσεις σε προηγούμενες διαδρομές… Σε κάθε εκδήλωση  της ζωής και της καθημερινότητας, στον επαγγελματικό, τον συνδικαλιστικό, τον κοινωνικό κι άλλους τομείς.

Read More