Η βίαιη και στυγνή αφαίρεση ανθρώπινων ζωών, έχει υποβαθμιστεί σε μία συζήτηση για ό,τι έκανε ο καθένας

Του Γιώργου Κέντα Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μία έντονη και διαρκής συζήτηση για τα μαζικά εγκλήματα πολέμου και τον τρόπο διαχείρισής τους. Στο Διεθνές Δίκαιο έχει παρατηρηθεί, εδώ και αρκετά χρόνια, μία στροφή από τον καταλογισμό ευθύνης στο κράτος, ως συλλογικού φορέα διάπραξης εγκλημάτων πολέμου, στο άτομο. Με την λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου πριν […]

Read More