Η συμφωνία Μπερ Σεβά για τον αγωγό East Med: Θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο αγωγό του κόσμου που θα λειτουργεί σε βάθη κοντά και πέραν των 3 χλμ

Του δρα ΘEΟΔΩΡΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ Η τελική συμφωνία επί του κειμένου της τετραμερούς διακυβερνητικής συμφωνίας

Read More