Κι όμως, τα (ευρωπαϊκά) σύνορά μας είναι στην Κερύνεια…

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΙΜΙΛΛΗ To να διαπιστώνεις την ύπαρξη ενός ορατού προβλήματος δεν χρειάζεται ιδιαίτερη δεξιότητα που είναι όμως απόλυτα αναγκαία για την πρόβλεψη και αξιολόγηση των επιπτώσεών του και εκτίμηση των όπoιων κινδύνων.

Read More