«Δόξα» στην πολιτική του κατευνασμού: Ο Αναστασιάδης θα αλλάξει τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κύπρου για χάριν της Τουρκίας, εάν λυθεί το Κυπριακό!

Του ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ «Η λύση του Κυπριακού θα συμβάλει σημαντικά και στην επαναξιολόγηση του όλου ενεργειακού προγράμματος έτσι ώστε να μην παραγνωριστούν οι βλέψεις ή οι προγραμματισμοί, οραματισμοί της Τουρκίας να έχει λόγο και ρόλο όσον αφορά ενδεχόμενα τη διέλευση ή τη συμμετοχή στις διεργασίες για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου».

Read More