Μία ευκαιρία για να επανέλθει η εμπιστοσύνη της κυπριακής κοινωνίας  στους θεσμούς

Του Γιώργου Κέντα* Στον Γενικό Εισαγγελέα έχει ασκηθεί πολλές φορές κριτική, αδίκως, δικαίως, δεν εξετάζεται εδώ. Η Εξεταστική Επιτροπή που διόρισε και το αποτέλεσμα που θα φέρει θα καθορίσει σε κάποιο βαθμό κατά πόσο θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ή θα διευρυνθεί η αμφισβήτηση της λειτουργίας του θεσμού του Γενικού Εισαγγελέα και της Δικαιοσύνης ευρύτερα.

Read More