Γιατί δεν πάνε στην Άγκυρα;

Του ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΣΠΕΥΔΟΥΝ συχνότερα εσχάτως μόνο σε Αθήνα και Λευκωσία, Αμερικανοί και Γερμανοί υπουργοί απεσταλμένοι. Αποφεύγοντας «για πρώτη φορά» ή ακυρώνοντας κιόλας τις, κατά τα ειωθότα, …ομόλογες και ισομερείς διαδοχικώς επισκέψεις στην Άγκυρα.

Read More