Διζωνίτιδα, Πλευρίτιδα, Κυτταρίτιδα, ράπιτεστ, πισιάρ, σέιβπας, σέλφτεστ, γουόκιν, τεστουστέιτ…

Του ΛΑΖΑΡΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ βλάβες της πανδημίας του Κορωνοϊού, σημειώνονται. Εξαιτίας της έλλειψης ικανοτήτων επαρκούς εγρήγορσης – συνειδητής, καθηκόντως, και εκ του νόμου επιβεβλημένης εγρήγορσης – των αρμοδίων του κράτους, να προλαβαίνουν εγκαίρως και αποτελεσματικά, τις τρέχουσες εξελίξεις στην πάνδημη άμυνα κατά της πανδημίας:

Read More