Τα δεκανίκια της αναθεωρητικής Τουρκίας

Της ΛΟΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός το ότι οι Βρετανοί ποτέ δεν έπαυσαν να θεωρούν την Κύπρο ως αποικία τους και τους Κυπρίους ως υποτελείς της Βρετανίας, ακόμα και εξήντα δύο έτη μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της, την οποία μερίμνησαν να καταστήσουν «δεσμευμένη ανεξαρτησία».

Read More