Για τον Κύπριο πολίτη σημαντικό θα είναι ο νέος Αρχιεπίσκοπος να είναι και ο υπερασπιστής του αγώνα του ενάντια στην κατοχή και τα τετελεσμένα της

Του Στέφανου Κωνσταντινίδη* Οι αρχιεπισκοπικές εκλογές στην Κύπρο είχαν πάντα, πέρα από τη θρησκευτική τους σημασία , και μια σημαντική πολιτική διάσταση για ιστορικούς λόγους που συνδέονται κατά κύριο λόγο με την Οθωμανοκρατία  και τον πολιτικό-εθναρχικό  ρόλο της Εκκλησίας την περίοδο αυτή.

Read More