Η αλήθεια για το «Μακεδονικό»: Αδύνατα σημεία της συμφωνίας είναι η ιθαγένεια

Του Χρίστου Κ. Σενέκη Ο πυρήνας του Μακεδονικού προβλήματος είναι ο υποβόσκων αλυτρωτισμός του «μέρους» (των Σκοπίων) να οικειοποιηθεί το «όλον» (τη Μακεδονία). Αυτό συμβαίνει από το 1946 και τη συμμετοχή των Σκοπίων, ως ομόσπονδο κράτος, με την ονομασία «Δημοκρατίας της Μακεδονία» στην ομοσπονδιακή δομή της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Το πρόβλημα επιτάθηκε με την ανεξαρτητοποίηση των […]

Read More