Επανατοποθέτηση του Κυπριακού στην αντικατοχική του βάση:  Μόνο αυτή μπορεί να εξασφαλίσει βιώσιμη λύση

Του δρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΙΛΟΓΕΝΗ Η θεωρία περί χαλαρής ομοσπονδίας, δεν είναι καινούργια. Έχει πατέρα τον Κ. Καραμανλή, που μετά το «Η Κύπρος είναι μακράν», συμβούλεψε να δώσουμε προτεραιότητα στην ανάκτηση εδαφών γιατί, λόγω του σε βάρος μας συσχετισμού δυνάμεων, η λύση δεν θα ήταν βιώσιμη.

Read More