Έως πρόβατον επί πενταμερούς

Του ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗ Ο ΟΗΕ, με την ανέχεια της ΕΕ και εκπτώτων Εγγυητριών Δυνάμεων (από το 1974, καμία δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας), ετοιμάζονται να τελέσουν δια της επικείμενης πενταμερής, την επίσημη σφαγή και ενταφιασμό, της Κυπριακής Δημοκρατίας, κοινή συναινέσει της κυβέρνησης Αναστασιάδη.

Read More