Έχουμε μοχλό πίεσης;

  Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΚΟΥΜΑ Σε ελεύθερη μετάφραση : «…Το κροτάλισμα των όπλων γύρω μας, μας κάνει δύσκολο να ακούσουμε.Αλλά η ανθρώπινη φωνή είναι διαφορετική από άλλους ήχους. Μπορεί να ακουστεί. Μπορεί να ακουστεί  υπεράνω από ήχους οι οποίοι θάβουν οτιδήποτε άλλο. Ακόμη  …ακόμη και αν δεν φωνάζει, ακόμη και εάν είναι ένας ψίθυρος. Ακόμη και […]

Read More