Κομματική πειθαρχία και δικαστικό ιστορικό: Το Κυπριακό στη φάση που βρίσκεται απαιτεί συνένωση δυνάμεων

Του Ανδρέα Σ. Αγγελίδη* Η Βουλή κατάφερε να διατυπώσει σε Νομοθετική πρόνοια για πρώτη φορά μόλις το 2011 τι είναι Πολιτικό Κόμμα, όταν τότε ψηφίστηκε ο πρώτος περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμος. Τότε περιλήφθηκε ο εξής ορισμός για το τι είναι πολιτικό κόμμα: «“πολιτικό κόμμα” σημαίνει την ένωση ή ομάδα προσώπων, η οποία συμπράττει στο σχηματισμό […]

Read More