Νίκος Μούγιαρης: «Η Πατρίδα θέλει αγάπη και μερικές φορές η αγάπη δεν αρκεί να είναι μόνο ευχή»

Τον επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Νίκο Μούγιαρη τίμησαν σε μια σεμνή και γεμάτη μηνύματα εκδήλωση, τα μέλη του Κυπριακού Επιμελητηρίου της Αμερικής, αναγνωρίζοντας έτσι τον σπουδαίο ρόλο στην προώθηση των επιχειρηματικών αλλά και των εθνικών θεμάτων μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκ μέρους των μελών του Επιμελητηρίου το βραβείο στο Νίκο Μούγιαρη παρέδωσε ο […]

Read More